Een assistentiewoning: Wat is het?

Een assistentiewoning: Wat is het?

Het is allerminst een nieuwe vaststelling: mede door de uitstekende gezondheidszorg in ons land leven de mensen alsmaar langer. En we willen ook allemaal liefst zo lang mogelijk op een zelfstandige basis kunnen wonen. Echter, terwijl we ouder worden hebben we vaker last van kwaaltjes of hebben we nood aan verzorgende help.

Om aan deze speciale noden tegemoet te komen zijn de assistentiewoningen in het leven geroepen. Deze assistentiewoningen kunnen beschouwd worden als de opvolger van de bekende serviceflats. Het zijn eigenlijk individueel aangepaste woningen waarin bewoner(s) ouder dan 65 zelfstandig in verblijven en op verzoek beroep kunnen doen op specifieke diensten binnen de ouderenzorg. Het verschil met de oude serviceflats is dat er bij assistentiewoningen ook crisis- en overbruggingszorg is voorzien.

Assistentiewoning voor senioren

Op die manier hoeven (zorgbehoevende) ouderen niet meteen te verhuizen naar een woonzorgcentrum (WZC) of rusthuis wanneer dat niet echt nodig is. Ouderen kunnen zo dus volstrekt zelfstandig blijven wonen, maar genieten de mogelijkheid om hulp te vragen wanneer nodig. Daarnaast kunnen assistentiewoningen ook een oplossing zijn voor ouderen die momenteel in eenzaamheid vertoeven, omdat de sociale netwerkvorming bij assistentiewoningen bevorderd wordt.

Dat assistentiewoningen een belangrijk onderdeel van onze samenleving vormen, blijkt ook duidelijk uit de inspanningen die de Vlaamse regering hieromtrent heeft gevoerd. Vanaf 2014 zullen er bijvoorbeeld jaarlijks 200 tot 300 dergelijke assistentiewoningen kunnen gebouwd worden met de middelen die ministers Vandeurzen (Welzijn) en Van den Bossche (Wonen) hiervoor hebben uitgereikt!